دستگاه خشک چای 

 

دستگاه خشک چای

انواع روشهای خشک کردن چای

به منظور خشکانیدن چای از روشهای حرارتی مستقیم و غیرمستقیم، گاز و الکتریسیته استفاده می شود. حرارت حاصل از سوختن زغال سنگ و چوب در روش مستقیم هوای معمولی را مستقیما گرم می‌کند و گرمای به وجود آمده به محفظه خشک‌کن هدایت می‌شود. در کارخانه های چایسازی ایران معمولا روش غیر مستقیم مورد استفاده قرار می‌گیرد، در این روش هوای گرم با شعله در تماس تست هم باید توجه داشت که در روش خشک کردن مستقیم میزان سولفور ناشی از سوختن کمتر از دو درصد است .

در روش غیر مستقیم هوای گرم به بخش خشک کن فرستاده می شود و مستقیما با شعله یا منبع حرارتی ارتباط ندارد، بلکه به طور غیر مستقیم گرم و مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این روش معمولا هوای معمولی به داخل لوله هایی که در محفظه کوره و محل شعله (منبع حرارتی ) قرار دارد مکیده می شود و در حین عبور از این مسیر گرم شده، سپس این هوا وارد محفظه می شود که هوای مذکور به توسط پنکه مکیده شده، به خشک کن فرستاده می شود.

در روش غیر مستقیم از حالت دیگر نیز استفاده می‌شود که به شوفاژ شباهت دارد بدین ترتیب که حرارت ایجاد شده از آب گرم باعث خشک کردن چای می شود. آب قبلا توسط یک منبع گرم شده به داخل لوله ها هدایت می شود و لوله هایی که در این روش استفاده می شود معمولا به صورت مار پیچی است تا مرا به مدت زمان بیشتری در معرض گرما قرار گرفته و بیشتر گرم شود.

از معایب بزرگ روش خشک کنی غیر مستقیم این است که هوا به مرور زمان داخل لوله ها می شود، در نتیجه  لوله ها به  علت کربن حال از سوخت دوده می‌گیرند و این دوده ها  با ضخامت زیاد خود به صورت عایق عمل می کند و هزینه استحصال چای را بالا می برند ، یعنی گازوئیل بیشتری  برای گم کردن های پیرامون لوله ها احتیاج است و از معایب  دیگر آن است که لوله ها به واسطه  کار کرد زباد سوراخ شده  از راه این سوراخها دوده وارد مرحله مکش می شود و چای به دست آمده را آلوده به دوده  می‌کند. همچنین اگر خشک کن خاموش شود سوخت موجود در محفظه مکیده نمی شود و احتمال خط آتش سوزی وجود دارد

روش مستقیم نیز دارای مزایا و معایبی است یکی از مزایای آن این است که اگر احیاننا خشک کن خاموش شود سوخت موجود در محفظه مکیده شده در نتیجه احتمال آتش سوزی در این حالت تقلیل می یابد و در ضمن هزینه دستگاه خشک کن نیز کمتر است در این روش باید سوخت مستقیم طوری تنظیم شود که گوگرد آن کمتر از دو درصد باشد و در غیر این صورت اگر تنظیم مشعل بخوبی انجام نگیرد (خام بسوزد ) هوای الوده به دوده وارد محفظه خشک کن شده کل چای تولیدی را خراب خواهد کرد .