بازدید از کارگاه چای آقای شریفی

بازدید از کارگاه چای آقای شریفی در لاهیجان به همراه تیم رسانه ای شرکت فرادژ صنعت سازنده دستگاه های فرآوری چای در مقیاس کارگاهی بازدید از دستگاه های مالش و خشک جناب شریفی دستگاه های خشک و مالش چای در مقیاس کارگاهی و خانگی که مشاهده میکنید ساخته شرکت فنی و مهندسی فرادژ صنعت توسط مهندس کاظمی میباشد

0:00
0:00

بازدید از کارگاه چای آقای شکوهی

بازدید از کارگاه چای آقای شکوهی در رامسر به همراه تیم رسانه ای شرکت فرادژ صنعت سازنده دستگاه های فرآوری چای در مقیاس کارگاهی بازدید از دستگاه های مالش و خشک جناب شکوهی دستگاه های خشک و مالش چای در مقیاس کارگاهی و خانگی که مشاهده میکنید ساخته شرکت فنی و مهندسی فرادژ صنعت توسط مهندس کاظمی میباشد

0:00
0:00

بازدید از کارگاه چای آقای شهرام رود

بازدید از کارگاه چای آقای شهرام رود در سیاهکل به همراه تیم رسانه ای شرکت فرادژ صنعت سازنده دستگاه های فرآوری چای در مقیاس کارگاهی بازدید از دستگاه های مالش و خشک جناب رود دستگاه های خشک و مالش چای در مقیاس کارگاهی و خانگی که مشاهده میکنید ساخته شرکت فنی و مهندسی فرادژ صنعت توسط مهندس کاظمی میباشد

0:00
0:00

بازدید از کارگاه چای آقای تقوی نژاد

بازدید از کارگاه چای آقای تقوی نژاد به همراه تیم رسانه ای شرکت فرادژ صنعت سازنده دستگاه های فرآوری چای در مقیاس کارگاهی دستگاه های خشک و مالش چای در مقیاس کارگاهی و خانگی که مشاهده میکنید ساخته شرکت فنی و مهندسی فرادژ صنعت توسط مهندس کاظمی میباشد

0:00
0:00