بازدید از کارگاه چای آقای شهرام رود

بازدید از کارگاه چای آقای شهرام رود در سیاهکل به همراه تیم رسانه ای شرکت فرادژ صنعت سازنده دستگاه های فرآوری چای در مقیاس کارگاهی بازدید از دستگاه های مالش و خشک جناب رود دستگاه های خشک و مالش چای در مقیاس کارگاهی و خانگی که مشاهده میکنید ساخته شرکت فنی و مهندسی فرادژ صنعت توسط مهندس کاظمی میباشد

0:00
0:00