بازدید از کارگاه چای آقای تقوی نژاد

بازدید از کارگاه چای آقای تقوی نژاد به همراه تیم رسانه ای شرکت فرادژ صنعت سازنده دستگاه های فرآوری چای در مقیاس کارگاهی دستگاه های خشک و مالش چای در مقیاس کارگاهی و خانگی که مشاهده میکنید ساخته شرکت فنی و مهندسی فرادژ صنعت توسط مهندس کاظمی میباشد

0:00
0:00